CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tuệ chiếu hương thiền - Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ

 

*Thành kính tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tuệ tân viên tịch trước giờ tống biệt trà tỳ.

TUỆ CHIẾU HƯƠNG THIỀN

 

Nhất Tâm tưởng niệm đạo tình

Cầu Nguyện chơn tánh tâm linh quy hồi

Giác Linh an trú cao ngôi

Hòa Thượng ly xả biển đời phù hư

Giác Tuệ liễu ngộ vô ưu

Giáo Phẩm tín hạnh trượng phu yên bình

Giáo Đoàn IV phúc lưu quỳnh

Hệ Phái công đức thắng tình mười mươi

Khất Sĩ quán chiếu đạo đời

Phụ Trách công quả xinh tươi thiện lành

Trùng Tu Tam bảo cao thanh

Kiến Trúc xây dựng kết thành thuyền sen

Tịnh Xá bóng mát soi đèn

Viên Tịch quy khứ hạo nhiên ta bà

Hưởng Thọ tứ đại ba la

Bảy mươi tám năm an hòa tử sanh

Hạ Lạp phúc quả thiền hành

Năm mươi sáu năm hóa thành đạo sư

Vô Lượng công đức điều nhu

Quang Thọ vi diệu thiên thu nhiệm huyền

An Nghỉ Cực lạc hương thiền

Niết Bàn thường trụ thắng duyên bồ đề.

Phù Vân am, 08/5/Quý Mão – 2023

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: