CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng niệm Đức Thầy Giác An

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẦY GIÁC AN

Tăng Ni sinh Khất Sĩ du học Ấn Độ kính bái

TK. Minh Điệp chấp bút

Đường giải thoát mênh mông ngàn lối

Cửa thiền môn một cõi tu hành

Trọn đời trì giới tịnh thanh

Đức thầy mở đạo xây thành tôn phong.

 

Người lập hạnh, tâm trong trí sáng

Trí độ người, tỏ rạng hồn thiêng

Chân trần nện dấu bình yên

Y vàng một mảnh tạo duyên kiếp này.

 

Công nối đức: đức dày công rạng

Đức nâng công: công mãn đức bồi

Mắt ngời rực ánh trăng soi

Một bình bát đất xứng ngôi Tăng-già.

 

Người đi trước Người là Đại sĩ

Kẻ theo sau kẻ ví học trò

Muôn đời nối kết thơm tho

Mãi luôn khắc cốt con đò độ sinh.

 

Nhớ Trưởng lão đăng trình đạo lộ

Được Tổ sư tế độ một thời

Sở duyên tiền kiếp trùng khơi

Hiện lai mối đạo nửa đời gặp đây.

 

Ngày thế phát được Thầy khai thị

Lòng con thơ vô úy muôn ngàn

Từ đây thọ hiệu Giác An

Tâm từ cũng mở cho hàng chúng sinh.

 

Rồi lập hạnh chuyên tinh bồi đức

Trải vài năm đạo lực lớn dần

Thiêng liêng giữa chốn nghiêm Tăng

Thọ trì cụ túc giới phần Tỳ-kheo.

 

Kể từ đấy trăng treo đầu núi

Quảy bát y rong ruổi sông hồ

Đơn thân mà chẳng nhiễm ô

Xiển dương chánh pháp cơ đồ ngàn năm.

 

Nhớ pháp nạn giam cầm thuở trước

Vì quyết tâm để được gặp Thầy

Nhà giam lạnh lẽo còn đây

Tám con đến đó mà Thầy nơi đâu?

 

Thầy vắng bóng gác sầu, gạt lệ

Vì độ tha chẳng kể vô thường

Bát y tần tảo lên đường

Miền Trung Ngài đến xiển dương đạo vàng.

 

Hai mươi năm muôn ngàn tấc dạ

Hai mươi ngôi tịnh xá nên hình

Huyền thâm hướng độ chúng sinh

Đồi xưa, núi cũ ghi hình hiền Tăng.

 

Chúng đệ tử đủ phần tứ chúng

Độ Tăng Ni theo đúng luật truyền

Đàn-na nam nữ gieo duyên

Đạo tràng hưng thịnh trăm miền lạc bang.

 

Giác ngộ chúng, An nhiên vô kể

An lạc đời, Giác thế vô ưu

Hạnh lành tợ ánh trăng thu

Quang Minh tỏa chiếu mây mù sạch trong.

 

Thật khả kính tấm lòng Bồ-tát

Tốt lành thay! Bóng mát Tăng-già

Xứng danh nối chí Thích-ca

Xứng danh đệ tử trong nhà Minh Quang.

 

Ngài là tấm gương vàng bổn phận

Noi gương Thầy tiếp dẫn hậu lai

Trăm ngôi tịnh xá nối dài

Hơn ngàn hình bóng hình hài Tăng Ni.

 

Lòng thơm thảo kính vì Trưởng lão

Thọ ơn sâu mở đạo giữa đời

Tâm lành dâng đến trùng khơi

Nguyện cầu chứng giám những lời tán dương.

 

Lời hiện ý, ý tường lời tận

Ý nên lời, lời khẩn ý cung

Chắp tay tĩnh lận muôn trùng

Thành tâm đảnh lễ vô cùng trang nghiêm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: