CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phẩm hạnh Tăng hiền

 

“Kính tặng chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì tham dự Khóa Bồi Dưỡng

 

Chúc       Phật pháp được hưng long

Mừng      Tăng bảo đẹp tươi hồng nhân gian

Khóa       khóa tu học vô vàn

Bồi          tài đạo lực thiền quang phụng thời

Dưỡng    nuôi nhân tố mười mươi

Trụ          vương gia pháp đạo đời xương minh

Trì           Như Lai tạng tâm linh

Lần         lần tăng trưởng hữu tình xiến dương

Thứ        đệ lục độ chơn thường

Mười      thiện nghiệp quả an khương thế trần

Tám       Chánh đạo sáng thiên chân

Hệ phái  rạng rỡ truyền nhân Tổ thầy

Khất Sĩ   tinh tấn miệt mài

Tại         trú xứ quyết tháng ngày công phu

Pháp Viện tích lũy điều nhu

Minh Đăng Quang đức trượng phu bóng thiền

Thành tựu phẩm hạnh Tăng hiền

Viên mãn công đức nhiệm huyền thiền gia.

 

PV Minh Đăng Quang 23/4/Quý Mão – 2023

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: