CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chúc mừng lễ Khánh thành Pháp viện Minh Đăng Quang

PV VuGiang2017

Có lẽ tiền căn lắm phước lành,

Kiếp nầy Hạnh, Giải sớm tương sanh.

Ngọn đèn chơn lý vừa khai sáng,

Giác tánh bừng khai hướng nẻo lành.

 

Tuổi trẻ lòng thông vượt biển đời

Trương buồm tuệ giác tách dòng khơi.

Ngàn nhà một bát cơm du hóa,

Gieo rắc thiện duyên độ vạn người.

 

Chánh pháp nối truyền hạnh Phật xưa,

Bát y Khất sĩ lý chơn thừa.

Tam vô - lậu - học nền Trung đạo,

Soi sáng, dắt dìu lớp hậu lai.

 

Vận dụng Tam thừa độ thế nhân,

Đạo tràng thành lập khắp xa gần.

Kinh văn thuyết giảng nhuần mưa móc,

Giáo pháp hoằng truyền suốt Bắc, Nam.

 

Tâm nào cảnh nấy chẳng hề sai,

Hố rác ngày nao xấu xí thay.

Một sáng Thầy về bao chuyển hóa

Đầm sen xuất hiện sắc hương bày!

 

Tháng rộng năm dài tích phước duyên,

Tâm thành nguyện thấu khắp nhơn thiên.

Năm châu Phật tử đồng chung sức,

Pháp viện huy hoàng tạo dựng nên.

 

Nửa thế kỷ nay trải gót vàng,

Tri Hành hợp nhất ngát hương lan.

Sài Gòn rộn rịp mừng khánh nhật,

Thành kính chúc Thầy phước huệ chan.

Long khánh, mùa An cư 2017

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: