CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chuyên cần

(Mến tặng chúng tiểu)

Chuông chùa báo thức một hồi

Chúng tiểu người thức người thời mỏi thân

Hồi chuông thúc giục lại gần

Mà sao có kẻ bần thần buồn ôi

Ngủ thêm một chút nữa thôi

Đã quen con mắt biếng lười ngày qua

Sư phụ dạy tinh tấn mà

Bây giờ chẳng nhớ, hiện ra biếng lười

Bao ngày chẳng tập tâm thôi

Lúc quên lúc nhớ những lời Thâỳ khuyên

Quả đời nghiệp chướng liên miên

Bởi quên cảnh tỉnh tâm miền siêng năng

Nghiệp chướng trói buộc não phiền

Nơi đây quả khổ đâu liền tỉnh ngay

Ai mà tâm ý vụng xây

Ô hay uổng kiếp thân này mẹ cha

Thời gian chớ để luống qua

Làm sao thoát được nghiệp tà bên thân

Xét suy tủi hổ vô ngần

Cần chuyên tinh tấn tạo phần phước duyên.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: