CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cực lạc Sen hồng

*Kính dâng Giác linh Đại lão HT. Thích Trí Tịnh
- Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (1984-2014)

1.

Từ trong cõi mộng

Linh thức ngàn năm

Chơn tánh thậm thâm

Ngang qua trần thế

Trăm năm dâu bể

Thiên Cẩm sơn về

Vạn Linh Bồ-đề

Chùa Lá tạm nương

Gặp lại học trò

Tổ nhìn sâu lắng

Thì ra đây rồi

Đường trần diệu thắng!

Xưa là Hòa thượng

Nay cũng Hòa thượng

Một niệm phong sương

Lênh đênh dặm trường!

2.

Lạy Tổ rời non

Tìm về cội nguồn

Từ Nam ra Trung

Vạn dặm chân phương

Sáu năm mài miệt

Nhặt sỏi đêm đông

Kinh – luật – luận ròng

Thọ học tinh thông

Một ngày trưởng thành

Về lại phương Nam

Phật Quang nẩy mầm

Liên Hải – Mai Sơn

Ấn Quang thấm đậm

Long lanh ánh nguyệt

Trổ hạt hoằng dương

Như Lai thị thuyết.

Thập nhị niên đàm

Sen thiêng hồ tuyết

Phật pháp xương minh

Trầm hương diễm tuyệt.

3.

Tổ phụ Tiên Rồng

Giang sơn chữ “S”

Bao đời hùng liệt

Trời đất phong quang

Đời đạo chung đàng

Bắc Nam đoàn tụ

Bồ-đề đơm nụ

Trổ sắc thơm hương

Chín nhánh một nguồn

Thanh lương vô tận

Tăng-già định phân

Phó Pháp chủ phần

Chủ tịch cao nhân

Ba mươi năm trọn (1984-2014).

4.

Ra vào thảnh thơi

Định lực thiền gia

Mật niệm Di Đà

Bát-nhã ba-la

Khẩu thân tự tại

Đức độ từ hòa

Bi tâm vô lượng

Tám mươi… chín mươi…

Chín lăm… chín tám

Đi đứng ngồi nằm

Trầm mặc an nhiên

Một ngày nhiệm huyền

Thân lìa cõi mộng

Sắc sắc không không

Phù Thi… lặng bóng!

A Di Đà Phật!

A Di Đà Phật!

Ngũ uẩn giai không

Cực lạc sen hồng!

TP. HCM, chùa Vạn Đức

Lễ tuần chung thất, 17/4/Giáp Ngọ-2014

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: