CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Di giáo

Đêm thanh vắng vẻ cảnh huyền vi.

Dựa cội Tôn sư tối hậu di:

- “Mặc áo dùng chay không giải thoát

Choàng y độ mặn chẳng từ bi.

 

Cầm tiền chứa bạc, tham chưa đoạn,

Hút thuốc, ăn trầu vọng cha phi.

Nếu muốn quay về nguồn gốc cũ?

Tỳ ni, tứ pháp ráng hành y”.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: