CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mỗi kiếp rèn tâm

14713660 1324815457529760 4995679487280125163 n

Tâm lành dệt ý gởi vào thơ

Diễn đạt tình em ‎nghĩa khó mờ ...

Cõi mộng dường hoa tàn lại nở

Đời thường tựa sóng phủ còn sơ

Hồn nhiên dỗ giấc đừng trăn trở

Định tỉnh nghe kinh chớ hững hờ

Mỗi kiếp làm người nên học hỏi

Trau dồi chí dũng vượt trùng mơ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: