CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Một kiếp sống

MỘT KIẾP SỐNG

 

Một kiếp sống ta không mấy chốc

Nên mới sanh đã khóc chào đời

Kế già, bịnh, chết, luân hồi

Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.

 

Thân phải chịu sống đời kham khổ

Mà ít ai biết chỗ lạc nhàn

Đặng tìm hưởng sự vui an

Nên người người mãi sầu than đời người!

 

Giữa nhân loại khóc cười lẫn lộn

Tiếng hoà chung cảm động Phật, Tiên

Thấy đời lắm nỗi ưu phiền

Lập phương dắt chúng hữu duyên căn lành.

 

Đạo Phật đã ban hành khắp xứ

Cùng nơi nơi nhuần rưới pháp lành

Chư Tăng Khất sĩ du hành

Ta-bà hoá độ nhân sanh khổ nàn.

 

Đi đây đó đạo tràng xây cất

Bóng y vàng phảng phất khắp nơi

Tăng Sư thuyết giảng hợp thời

Đem truyền chơn lý cho đời tỏ thông.

 

Những ai đã dày công nghiên cứu

Mới rõ là thành tựu tại ta

Phật-đà chẳng có đâu xa

Chơn tu Phật hiện độ ta đắc thành.

 

Mấy lời đã đành rành phân tỏ

Lập đạo tràng tịnh xá khắp nơi

Không ngoài ý nghĩa độ đời

Cầu mong sinh chúng kịp thời tu mau.

 

Dẫu kẻ trước người sau cũng đến

Quyết chí tu, kẻo mệnh không bền

Đời ta, lên xuống, xuống lên,

Vô thường khó hẹn, sớm nên tu liền.

 

Đến tịnh xá là miền Cực Lạc

Người tu đều an lạc vô biên

Nơi đây dứt mọi não phiền

Niết-bàn tự tại là miền nầy đây.

 

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: