CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Một sáng đầu thu

Một sáng đầu Thu xứ Phật

Trong căn phòng nhỏ

Ngoài trời mưa to

Gió thốc từng cơn

Chợt nhớ quê nhà da diết

Nhớ Thầy

Nhớ Mẹ

Nhớ quê hương

Lắng nghe vô thường

Cảm nhận tình thương.

Đợi…

Ngày trở về…

Bao hy vọng

Đền trả ơn dày

Công lao trời bể

Hy sinh vất vả dãi dầu

Bảo bọc thâm sâu

Ơn Thầy

Nghĩa Mẹ

Pháp lữ đệ huynh

Đàn na tín chủ

Quê nhà phố thị.

Tỉnh Giác

Hiện tại lạc trú

An yên nơi này

Gắng!

Thân không bệnh tật

Tâm an hoà

Mãn đèn hoàn sách

Nhẹ bước

Ngộ!

Giáo pháp thâm sâu

Phật lý nhiệm mầu

Nguyện:

Tiếp nối con đường ân sư

Thắng duyên viên mãn.

 (Mây Viễn Xứ- India ngày 08.08.2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: