CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phát triển lòng từ

Từ bi, từ ái, thân thương

Bao dung quảng đại lạc thường ngàn năm

An lành, hạnh phúc thậm thâm

Giàu lòng bi mẫn, giàu tâm nhân từ

Thắng sân giận, thắng dại ngu

Thắng ích kỷ, thắng phiền ưu tỵ hiềm

Thắng ái dục, giải oan khiên

Lòng từ vô lượng phúc duyên trong đời

“Chúng sanh từ” đẹp mười mươi

Quá khứ, hiện tại… xinh tươi tột cùng

Ông bà, cha mẹ… sống chung

Anh em huyết thống một dòng suối thiêng

Nhiều đời, nhiều kiếp nối duyên

Nụ cười, ánh mắt… thân hiền long lanh

Đời nầy kỳ diệu tử sanh

Ngũ bách kiếp mộng hóa thành bể dâu

Đạo tình tương hội khắc sâu

Pháp lữ huynh đệ nhịp cầu tâm giao

“Pháp giới từ” chiếu xưa sau

Trí tuệ bừng sáng thoát sầu mê tân

Phật nhãn, tuệ nhãn… nhập trần

Thương đời cứu độ chuyển dần cơn mơ

“Vô duyên từ” nhiếp căn cơ

Thấy chúng sanh khổ… không chờ cầu xin

Tự mình soi sáng vô minh

Thương người khổ lụy hữu tình đỡ nâng

Lòng từ san sẻ nghĩa nhân

Thương người như thể thương thân chính mình

*****

Ai ơi tích đức hiền minh

Tự mình tu tập tâm linh vun bồi

Đức Phật gương hạnh tuyệt vời

Từ trong vô lượng kiếp đời độ sanh

Tuệ nhãn đánh thức vô minh

Thấy chúng sanh chính thân tình của ta

Dù xa lạ cũng một nhà

Trong luân hồi cũng là cha mẹ mình

Hãy cư xử như tự thân

Oan gia nên cởi trầm luân xa lìa

Không thù hận, không phân chia

Không giận, không ghét… khỏi bờ khổ đau

*****

Lòng từ lợi ích biết bao

Mỗi ngày mỗi lớn dạt dào tình thương

Một phương rộng mở mười phương

Khắp ta-bà ngát trầm hương tình người

Phật tử hướng Phật cao ngôi

Lòng từ phát triển rạng ngời hạnh tu

Vườn ta-bà đẹp vô ưu

Nhà nhà an lạc thiên thu yên bình

Lòng từ rạng rỡ tâm linh

Người người hạnh phúc đạo tình trường miên.

Chùa Phổ Quang – Q.TB, 22/07/Giáp Ngọ

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: