CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Quán niệm sự chết qua từng sát na

QUÁN NIỆM SỰ CHẾT QUA TỪNG SÁT NA

(Từ pháp thoại của Đại đức Giác Nhãn)

Niệm chết phương pháp thực hành

Tăng Ni Phật tử phải rành đặng tu

Mỗi người nỗ lực công phu

Quán sự sinh diệt phù du nơi mình

Rèn tâm vững chãi định hình

Sự chết phải đến chúng sinh muôn loài

Đối diện sự chết thảnh thơi

 An lạc quán chiếu các thời trong ta

 Không còn sợ hãi kêu la

Bảo vệ đủ cách để mà sống lâu

Bước qua bể khổ, ưu sầu

Lắng tâm hiểu rõ ngõ hầu an nhiên.

Trích “Thanh Tịnh Đạo” lời thiền

Sự chết giới hạn gắn liền mạng căn

Có sự chết do nghiệp hằn

Phước đức đã hết ăn năn cũng đành

Hay nghiệp sớm bị đứt vành

 Đoạn duyên tuổi thọ lợi danh cũng lìa

Không ai tránh khỏi lưới kia

Sự chết cứ đến chẳng lìa một ai.

 Quy luật đã định không sai

Mỗi người nhớ niệm miệt mài tâm thân

Không ai có thể thay phần

Giúp ta tu tập nghiệp nhân hành trì

Tất cả phải tự chứng tri

Để không bám víu những gì của ta

 Dứt trừ phiền não mê tà

Nhớ niệm sự chết diễn ra nơi mình

Tinh cần chánh định phát sinh

Quán niệm cái chết tường minh ái hà

 Vượt qua cảnh khổ ta-bà

Vô uý, tỉnh giác ngộ ra lý mầu

Tất cả hãy quán thật sâu

Sự chết hiển hiện không sầu không vương

Đó là quy luật vô thường

Hãy mau thức tỉnh quán tường sát-na

Chắc rằng bờ giác không xa

 Tiến về Phật cảnh vào nhà Như Lai.

(Mây Viễn Xứ - India ngày 13.08.2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: