CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thắp một ngọn đuốc giữa trần con đi

Áo mẹ lấm những giọt mưa

Tháng ba giấc ngủ buổi trưa không tròn.

Hạt mầm nảy giữa đồng hoang

Chiều nhen đóm lửa đầu non bập bùng.

Cơn mơ trong chốn muôn trùng

Mẹ ơi con bước lạnh lùng trần gian.

Nhiều đêm tỉnh mộng lệ tràn

Lang thang thành phố con đường trầm mê.

Có linh ảnh chốn bộn bề

Dáng gầy cầm cuốc vốc bờ tử sinh.

Bên con trong lúc một mình

Dấn thân lao ngục rùng mình ngọn lau.

Trời Nam thanh sắc muôn màu

Âm ỉ ngọn lửa đốt nhàu tâm can.

Linh ảnh dặn con lên đường

Bằng hai chân bước qua trường ganh đua.

Mẹ ơi giữa cuộc thắng thua

Thân côi tủi nhục qua mùa tang thương.

Mẹ ơi trong cõi vô thường

Nhìn bằng mắt tuệ tìm phương thoát trần.

Linh ảnh đã hiện muôn lần

Thắp một ngọn đuốc giữa trần con đi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: