CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thầy

Nhân sinh tựa kiếp phù hoa

Thầy cho bến đỗ yên hòa náu nương

Thế gian - ngọn nến vô thường

Thầy khêu nến ấm, Thầy ươm nhân lành

Chuyến Đời quán trọ mong manh

Thầy gieo tâm Phật thiện lành trong con

Đến – đi cõi thế mất – còn

Tháng năm phai nhạt, sắc son tình Thầy

Chuông ngân, tỉnh giấc, mây bay

Lời Thầy tỉnh mộng tháng ngày mỏi mê

Cúi xin hết kiếp đi – về

Theo Thầy, con bước, qua mê, về Nhà.

LỜI THẦY

Con nghe lời Thầy dạy

Trong chiếc lá biếc xanh

Có hợp tan gió – nước

Có được mất mong manh

*

Con nghe lời Thầy dạy

Trong bóng chớp tan nhanh

Có đến – đi, còn – mất

Có miên viễn – phù vân

*

Con nghe lời Thầy dạy

Trong thế sự xoay vần

Có an nhiên tự tại

Có tu tập nhất chân

*

Lời Thầy hòa vạn vật

Lời Thầy thấm tâm con

Giữa dạt trôi còn – mất

Lời Thầy vẹn sắc son

*

Một mai Thầy hóa gió

Trong câu kinh yên lành

Trong tiếng chuông thanh thản

Lời Thầy là thiên thanh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: