CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trách gì

Trách ta...

Bản ngã nặng lòng

Nhu cầu sống...

Từ lâu đong...

Chưa đầy

Thời gian...

Sáu khắc...

Mỗi ngày

Sáng mần...

Trưa nấu...

Đôi tay...

Chai sần

Buồn...

Vui...

Đến đã bao lần...

Trách ai...

Ai trách...

Tự thân... mình làm

Từ mai...

Xén bớt túi tham

Ngắn hơn phân nửa...

Nhẹ làm...

Bớt ăn

Nhẹ nhàng...

Đêm đến ngắm trăng

Tội gì phải cố...

Cho bằng người ta

Trách mình...

Chẳng chịu ngộ ra

Thanh xuân...

Giờ cũng đã...

Qua lâu rồi

Buông bản ngã...

Bỏ cái tôi

Từ mai...

Làm lại...

Cho đời...

Nhẹ tênh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: