CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trầm tư

Ngàn năm sông núi vẫn còn

Ngàn năm thay đổi Sài Gòn tang thương

Nắng chiều đổ xuống bên đường

Đại dịch Covid nhiễu nhương dân tình

Thảm thương dân Việt của mình

Nạn nghèo, nạn đói điêu linh khốn nàn

Đại dịch Covid bủa tràn

Năm châu bốn biển vạn ngàn sinh linh

Tử vong muôn triệu thây sình

Không nơi thiêu đốt hãi kinh dân lành

Ôi thôi đại nạn hiện hành

Cha con, chồng vợ cam đành chia phôi

Bé thơ phải chịu mồ côi

Mẹ già lụm cụm lẻ loi tháng ngày

Ai hay thế sự như vầy

Phải chăng nhân quả trả vay nhiều đời

Tôi xin nhắn nhủ đôi lời

Thanh trai giữ giới vun bồi phước duyên

Tâm thiền vắng lặng vui yên

Đoạn lìa phiền não tinh chuyên tháng ngày

Dứt trừ nghiệp chướng bủa vây

Đẩy lùi đại dịch vẻ vang nước nhà.

Đà Lạt ngày 30-8-2021

NT. Thận Liên

Nguồn: nigioikhatsi.net 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: