CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật

TỪ CHIẾC LÁ ÚA VÀNG ĐẾN QUẢ NGỌT CỦA NGƯỜI TU PHẬT

(Cảm nhận từ pháp thoại của Hoà thượng Giác Toàn)

Trong thời khuyến tấn An cư

Tăng Ni tham dự tâm tư sẵn sàng

Cung đón Hoà thượng pháp ban

Giúp cho hội chúng vững vàng tiến xa

Trong mùa dịch bệnh nước nhà

Tuân theo chỉ thị để mà an yên

Mỗi người phải tự tinh chuyên

Rèn thân khẩu ý, dứt phiền diệt tham.

Kinh văn từ bộ A-hàm

Bài kinh Trú Độ pháp đàm rất hay

Niềm vui hỷ lạc đêm ngày

Chư thiên câu hội bóng cây vui mừng

Từng chi hoa lá thơm lừng

Từ khi lá úa, đến từng lá rơi

Đâm chồi, kết nụ xanh tươi

Hoa nở sung mãn rạng ngời hương bay

Chư thiên vân hội cây này

Hưởng phần hương sắc nơi đây trong lành.

Cũng vậy Tăng chúng tu hành

Bảy phần pháp lạc phải rành như in

Xuất gia rời bỏ gia đình

Cạo bỏ râu tóc, dục tình vứt qua

Đắp y mặc áo cà-sa

Cần tu chánh định ngộ ra tứ thiền

Không còn tham ác triền miên,

Tự tri, tự giác dứt phiền, an vui

Việc cần làm đã xong xuôi

Phạm hạnh đã vững, không lùi tử sinh

Thánh đệ tử rõ soi mình

Hoa nở tròn trịa quả linh thơm ngời

Bến bờ giác ngộ rộng khơi

Viên thành đạo quả về nơi Niết-bàn.

 

Thêm bài kinh nữa được ban

Hy-la Tôn giả rõ ràng đáp thưa

Khi ngài Xá-lợi-tử đưa

Những câu vấn đáp đủ vừa liễu tri

Pháp môn nào đạt chánh tri

Tỳ kheo đắc pháp vượt nghi thoát trần?

Tỳ-kheo biết rõ tham sân

Bất thiện đi với căn nhân chung cùng

Rõ biết căn tánh hiền dung

Cộng thêm gốc thiện đại hùng thiện lương

Vô tham, vô nhuế, si cuồng

Tỳ-kheo quán sát ngọn nguồn hành y

Tứ Diệu Đế thật chứng tri

Pháp hành vi diệu hành trì siêng năng.

Xá-lợi-tử vâng đáp rằng:

Nghĩa sâu ý sáng như trăng sáng ngời

Thọ trì giáo pháp không lơi

Tỳ-kheo sớm đặng thảnh thơi an bình

Thấy được chánh kiến sanh minh

Con đường tuệ giác tâm linh hiển bày

Tuệ thông, trí sáng cao dày

Niết-bàn chứng đắc từ đây thoát trần.

(Mây Viễn Xứ - India ngày 14.08.2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: