CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng nhớ ơn Thầy

TƯỞNG NHỚ ƠN THẦY
(Kỷ Niệm 65 Thành Lập Giáo Đoàn III 1957 - 2022)

Cửu Long Giang, nước ngọt ngào
Đất Nam sanh đấng anh hào tài hoa
Hòa Long, làng vốn hiền hòa
Tổng An Thới, quận Lai Vung đó mà
Tỉnh Đồng Tháp, đẹp thiết tha
Hương sen tỏa ngát gần xa thị, thành…
Nguyễn Văn Diện, phụ thân danh
Nguyễn Thị Hớn mẹ hiền lành công, dung,
Nửa xuân, người kết duyên cùng
Hạ sanh, hai gái, hai trai, nối dòng
Cuộc đời sắc sắc không không
Nàng về tiên cảnh, chàng thành lương nhân
Khắp thành thị, đến thôn lân,…
Sa Đéc, Đồng Tháp cứu nhân độ đời
Thế rồi duyên đã đến nơi
Diệu Đức đệ tử, Thầy Phi Lai rằng!
Đêm qua, quan Thống cựu trào
Nguyễn Công Liệu bảo sửa ngôi mộ này
Rồi đây hội đủ duyên may
Thích-ca đạo Phật về đây tu hành
Năm Kỷ Sửu, duyên đã thành (1949)
Tổ sư bảo, Nguyễn Văn Ngàn xuất gia
Ba năm thử thách vượt qua
Giác An nay đã vào nhà Như Lai
Sa-di giới, ngày ngọ trai  (Tân Mão 1951)
Trang nghiêm giới đức tháng ngày tiến tu
Ất Mùi niên giữa mùa thu (1955)
Thọ Cụ túc, Tổ truyền thù giới thân
Đinh Dậu hạnh nguyện tha nhân (1957)
Bồ-tát thương cả, sơ thân đong đầy
Miền Nam thẳng tiến về đây
Động Làng Thiền, nguyện đắp xây đạo tràng
Miền Trung dân khổ lầm than
Nước mưa cam lộ rưới ban pháp mầu
Tăng, Ni,… lần lượt nhận thâu
Thành lập Giáo hội đoàn III Tăng-già
Tịnh xá các tỉnh gần xa…
Khởi đầu Ngọc Cát, sau là Nam Trung
Tổ đình nối kết các vùng
Trụ sở Giáo hội trùng phùng tông môn
Mười hai đại nguyện di ngôn
Thế giới, đời, đạo,… trường tồn bình an
Tân Hợi, lễ hội Vu Lan (1971)
Sắp xếp Giáo hội Thầy ban đạo từ
Trưởng Lão Phải, Chứng minh sư
Nói xong vỗ trán y như pháp mầu
Thầy đã tịch diệt thần thâu
Sanh, tử như thị, qua mau bến bờ
Bảy mốt năm, một giấc mơ (thọ 71 )
Hai hai năm nguyện phụng thờ Tổ tông (22 năm Hạ lạp)
Nhâm Dần nối kết một vòng (1957-2022)
Tăng, Ni tưởng nhớ đến công ơn Thầy
Khởi đầu nền tảng đắp xây
Để rồi bủa khắp Đông, Tây, Hoa Kỳ…
Thầy ơi ! Con mãi khắc ghi
Những lời Thầy dạy đi vào kinh thư
Thầy là một bậc Minh sư
Ngàn năm xưng tán không dư chẳng thừa
Dẫu cho vàng ngọc như mưa
Cũng không mua nổi ân thừa Thầy ban.

Giác An Tịnh Xá 25-11-2022 (Nhâm Dần )
           Sa môn Giác Châu

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: