CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền - giấc ngủ an lành

I.

Trăm năm một kiếp con người

Cái ăn, cái mặc một đời phù du

Ta-bà sanh tử khổ ưu

Tìm lại giấc ngủ công phu an bình.

Phật rằng – Thất niệm phát sinh

Năm điều nguy hại ẩn rình trong đêm

Trằn trọc khó ngủ, khó yên

Thức dậy khổ sở gập ghềnh lơ mơ

Đêm nằm ác mộng chực chờ

Chư thiên xa lánh bên bờ vực sâu

Bất tịnh, mộng di… rơi sầu

Chợt mê, chợt tỉnh… bên cầu chiêm bao

Muốn tìm được giấc ngủ mau

Tỉnh giác, trú niệm… đi vào tịnh an

Năm điều lợi ích như vàng

Vừa nằm đã ngủ như đàn hạc bay

Nhẹ nhàng tịnh lạc sâu dài

Đến khi thức giấc hương mai trong lành

Nửa đêm trường mộng du hành

Người hiền cảnh đẹp thanh thanh đất trời

Chư thiên phòng hộ nơi nơi

Thân an, tâm tịnh tuyệt vời báu châu

Niệm lành được giấc ngủ sâu

Niệm ác đeo đẳng lòng sầu lan man

Niệm lành giấc ngủ bình an

Niệm ác giấc ngủ mơ màng tai ương

Tỉnh giác giấc ngủ lạc thường

Thất niệm vọng tưởng chập chờn đảo điên

Tỉnh giác lòng nhẹ như tiên

Ngủ ít sảng khoái, tâm hiền mẫn thông

Thất niệm ngủ nhiều như không

Phù trầm sợ hãi mê hồn long đong.

II.

Ngày xưa tại Vương Xá thành

Thiện hữu cư sĩ kết vành hoa thơm

Khởi lòng hướng vọng Thế Tôn

Muốn được yết kiến… bồn chồn trong đêm

Ba lần thức giấc giữa đêm

Tưởng trời đã sáng… du hồn lần đi

Trưởng giả cư sĩ tức thì

Đến rừng an tịnh lưu ly duyên lành

Thế Tôn thức dậy kinh hành

Đêm vừa mãn, khí trời thanh yên bình

Phúc duyên hội tụ hữu tình

Thế Tôn an tọa, gọi tên nhiệm mầu

Nầy cư sĩ, người căn sâu

Hãy đến đây – thọ tâm giao nhiều đời

Cấp Cô Độc lòng thảnh thơi

Quỳ xuống đảnh lễ, nụ cười hân hoan

Bạch Thế Tôn – Thầy nhân gian

Bạch Thế Tôn – Giấc ngủ an chăng là?

Đức Thế Tôn – Pháp âm tòa

Đạo sư tịch tịnh chan hòa ngày đêm

Không dục vọng, đèo bồng thêm

Thanh lương vắng lặng, khỏi triền sanh y

Đoạn diệt ái nhiễm sân si

Điều phục khổ não, đại bi đại từ

Sống an lạc, trú chơn như

Đại hỷ, đại xả huyền thư thanh nhàn.

III.

Một hôm tại rừng Đại Lâm

Thế Tôn truyền giảng thậm thâm nghĩa mầu

Có năm hạng người nghiệp sâu

Ban đêm ngủ ít, thức sầu lan man

      1. Người đàn bà mộng tơ vàng

Thao thức tưởng nhớ bóng chàng ước mơ

      2. Người đàn ông lắm nàng thơ

Ban đêm ngủ ít, thẩn thờ dáng yêu

      3. Người ăn trộm… thao thức nhiều

Ít ngủ mơ tưởng, nhớ điều tham lam

      4. Vị vua lo lắng bảo hoàng

Thứ nhiều, ngủ ít… mơ màng đế vương

      5. Tỳ-kheo hệ phược trăm đường

Thức nhiều, ngủ ít… tìm phương xa lìa.

*****

Ham ngủ ràng trói u  mê

Ai mà thắng được, bồ-đề sáng tâm

Nhiều đời nhiều kiếp hôn trầm

Cũng do mê ngủ khó tầm đường ra

Trần gian muôn lối ta-bà

Ngủ nhiều, thức ít… đọa sa mê lầm!

Ma-ha bát-nhã thậm thâm

Thức nhiều, ngủ ít… thân tâm tịnh nhàn

Ma-ha bát-nhã đạo tràng

Thắng tâm phiền muộn, thanh nhàn ngủ ngon.

Chùa Phổ Quang, Khóa tu 1 ngày an lạc, 20/05/2012

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: