CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm Ân sư của Tăng Ni Khất sĩ - Cố HT. Pháp chủ Thích Giác Lượng

CẢM NIỆM ÂN SƯ 
CỐ TRƯỞNG LÃO HT. PHÁP CHỦ THÍCH GIÁC LƯỢNG 
(1935-2020)

Tôn Dung Cố Trưởng Lão HT. Đệ Nhị Pháp Chủ

...

CHƯ TĂNG - NI KHẤT SĨ ĐỒNG CẢM NIỆM 
KHẤT SĨ CHƠN TRUYỀN LẤY BÁT NHàHOA NGHIÊM CHỈ ĐƯỜNG BẤT TỬ
TÔN SƯ HIỂN ĐẠO, DỤNG HOA ĐÀM, ĐUỐC TUỆ MỞ CỬA VÔ SINH

...

Cảm niệm Sư Ông Giác Lượng

Đêm mười sáu tháng mười năm Canh Tý (2020)

Ngày xả thân huyễn mộng Đức Sư Ông

“Tuệ Đàm Tử” trí tuệ biển mênh mông

Giác Lượng hiệu tâm vị tha rộng lượng.

 

Trời Cali mùa đông không thể tưởng

Gió lùa về tin buồn lạnh tái tê

Chư Tăng, Ni, Phật tử tựu hội về

Cùng tiễn biệt bậc chân nhân xuất thế.

 

Quê hương ơi! Thời vàng son rực rỡ

Khởi đăng trình hoằng pháp lợi nhân sanh

Khắp các miền Tịnh Xá còn lưu danh

Đây Ngọc Pháp, Ngọc Duyên với Ngọc Hạnh.

 

Ngọc Cát, Ngọc Phúc, Ngọc Quang còn lấp lánh

Ngọc Phú, Ngọc Đà, Ngọc Bảo,... vẫn long lanh

Luật, Luận, Kinh thông thái bậc tinh anh

Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn III Khất Sĩ.

 

Theo nhân duyên Ngài định cư nước Mỹ

Kiến tạo nên ngôi Tịnh Xá Pháp Duyên

Và nơi đây Ngài hoằng hoá tuỳ duyên

Khắp các Bang và Úc, Âu,... thế giới.

 

Thân tứ đại theo thời gian mòn mỏi

Luật vô thường với Thành, Trụ, Hoại, Không

Tám Sáu năm (86) bỗng chốc hoá hư không

Năm Bốn năm (54) Hạ Lạp ôi! giấc mộng.

 

Ngài nhập diệt đã lìa xa sự sống

Nhưng vẫn còn sống mãi ở thế nhân

Bậc Tòng Lâm Đại Thọ Chúng Thọ Ân

Bậc tài đức cho chúng con tôn kính.

Nguồn: nhulaithientu.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: