CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Địa linh di tích

ĐỊA LINH DI TÍCH

(Kính dâng đức Tổ sư Minh Đăng Quang)

Đất thiêng kỳ tích nối hương nguyền

Bên biển, bên non kết mối duyên

Hương lộ uốn mình ven dãi núi

Biển trời xanh biếc cảnh thiên nhiên.

 

Thuở nao tịch tịnh chốn u nhàn

Một bóng thanh niên băng dặm ngàn

Nhân cảnh hữu tình duyên khế hợp

Một mình nhập định giữa rừng hoàng.

 

Trong bảy ngày đêm quên đất trời

Đi vào đại định tuệ tâm khai

Nguyện đem giáo pháp dìu sanh chúng

Đền đáp trọng ân khắp vạn loài.

 

Lập hạnh giác tha nguyện thực hành

Nối truyền chánh pháp đại quang minh

Thiết tha kêu gọi bao tầng lớp

Đoàn kết chung tay hiến sức mình.

 

Noi gót hạnh lành Phật thuở xưa

Ngược dòng sanh tử, vượt phong ba

Đem đèn chơn lý soi đêm tối

Thức tỉnh quần sinh vẹt bóng mờ.

 

Nơi đây đồi núi cảnh hoang sơ

Nhưng túc nhân duyên thật bất ngờ

Tổ đến toạ thiền trên phiến đá

Nhận chân Diệu Pháp nở Tâm Hoa.

 

Tứ chúng đồng tâm lập tháp toà

Kính thờ Phật tổ kết hương hoa

Là nơi kỷ niệm Tổ thành đạt

Ấn tích điểm son mãi sáng loà.

 

Cảnh quang hoang dã hoá nghiêm trang

Hùng tráng uy nghi toả ánh vàng

Lưu dấu ngàn thu hằng tưởng niệm

Địa linh di tích Minh Đăng Quang.

Tuy Hoà, mùa Phật đản Tân Sửu – PL. 2565

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: