CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Mừng đóa sen thiêng

MỪNG ĐÓA SEN THIÊNG

Việt Nam xuất hiện Ưu Đàm

Trời thanh, biển lặng minh quang rạng ngời

Tam Bình mừng đón đóa sen thiêng

Ngào ngạt hương thanh khắp mọi miền

Tuy ở trong bùn nhưng khiết bạch

Sử vàng ghi tạc đấng nhân hiền

 

Công ơn Thánh Tổ rạng chân trời

Lân mẫn thương đời lắm nổi trôi

Phát nguyện khơi nguồn chơn diệu giác

Dắt dìu sanh chúng vượt trùng khơi

 

Bao phen xuôi ngược mãi tìm cầu

Chọn lọc tinh hoa diệu Pháp mầu

Cả Bắc – Nam truyền nghiên cứu kỹ

Đứng ra thực hiện nguyện nêu cao.

 

Khai sơn phá thạch khó dường bao

Một dạ kiên trì chẳng lãng xao

Vượt chướng ngại duyên nuôi thánh hạnh

Noi đường Bát chánh giải trần lao

 

Năm tháng nghiêm trì chí pháp vương

Rày đây, mai đó hạnh du phương

Dốc lòng vì đạo quên gian khổ

Sóng gió hiểm nguy vạn nẻo đường.

 

Tâm nguyện hoằng dương vì lợi sinh

Nối truyền chánh pháp xả thân mình

Phất cờ giải thoát noi gương Phật

Lập đạo cứu đời chẳng hổ danh.

 

Đem lại an lành cho vạn loại

Hy sinh cá biệt nguyện vun bồi

Mong sao nhân loại rời nhà lửa

Bồ-tát thấy lòng vui lắm thôi.

 

Nối gót ba đời Phật thuở xưa

Trì bình Khất thực hạnh chơn thừa

Dung hoà cởi mở không câu chấp.

Lý giải dung thông đạo nhất thừa.

 

Đem ánh từ quang rọi khắp nơi

Vẹt làn mây xám lộ chân trời

Khuyên lơn người trí, dìu già trẻ

Theo dấu Phật-đà dứt nổi trôi.

 

Hôm nay ánh đạo được huy hoàng

Công đức Tổ sư chẳng nghĩ bàn

Con cháu chúng ta cần bảo trọng

Phát huy truyền thống hạnh Minh Quang.

 

Thành kính dâng lên Tổ chứng minh

Chúng con tưởng niệm Ngài đản sinh

Nguyện noi theo dấu người khuyến giáo

Tự ợi, lợi tha trọn nghĩa tình.

 

Tứ chúng cùng nhau thảy một lòng

Nguyện gìn giềng mối Tổ khai tông

Làm gương thánh thiện cho sanh chúng

Trí tuệ khai thông thoát bụi hồng.

 

Nhớ ơn đức Tổ rộng khai đàng

Lái chiếc thuyền từ vượt thế gian

Con cháu hôm nay vui tưởng niệm

Mừng sen thiêng nở rạng hào quang.

Tuy Hòa, thu Giáp Ngọ - PL: 2558

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: