CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng nhớ ân Thầy

Ngọc Trung tịnh xá

Nơi phường Tây Sơn

An Khê Thị xã

Miền đất Gia Lai

Trang nghiêm kỷ niệm

Năm mươi lăm năm

Đức Thầy Giác An

Thâu nhận Ni đoàn

Mậu Thân lưu dấu (1968).

Xiển dương lời Phật,

Như pháp hành trì

Một chín năm bảy (1957)

Lập Giáo đoàn 3.

Qua mười sáu năm

Gian nan thử thách

Hành đạo bốn phương

Tăng đoàn phát triển.

Đức Thầy nhận thấy

Nhân duyên đủ đầy

Kể từ năm đó

Tứ chúng dựng xây.

Ba năm tế độ

Bát chánh thực hành

Nối truyền Chánh pháp

Đức Phật Thích-ca

Tiếp độ Di mẫu

Thoát kiếp nữ nhi

 

Hôm nay chúng con

Nhờ ân đức ấy

Được là Ni chúng

Trong Giáo đoàn III

Tuy không được gặp

Đức Thầy khả kính

Nhưng lời Người dạy

Vang mãi về sau.

Dẫu rằng nghiệp cũ

Đã tạo sâu dày

Tạo tác hàng ngày

Không sao khỏi lỗi.

Với lòng bi mẫn

Hỷ xả, bỏ qua

Tận tụy chỉ bảo

An lạc bước chân.

Năm mươi mốt năm

Xả thân tứ đại

Chỉ mong gặp lại

Đức Thầy Giác An!

Tuy không hiện diện

Nhưng ân Đức Thầy

Luôn luôn hỗ trợ

Suốt thời gian qua.

Hôm nay tưởng niệm

Ký ức buồn vui

Ba năm gần Thầy

Tuy rằng ngắn ngủi

Thâm tình khó quên.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: