CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng niệm Pháp sư

Con về thắp nén tâm hương

Dâng lên thành kính cúng dường Pháp sư

Năm năm vắng bóng nghiêm từ

Đạo tràng tứ chúng ưu tư nhớ Thầy

Trăm năm đạo nghiệp dựng xây

Ngàn năm công đức lưu lai thế trần

Niết bàn tự tại chơn thân

Dấu chân hóa đạo hậu nhân nối truyền

Suối nguồn khởi thủy uyên nguyên

Xuôi dòng lai láng lạch nguồn trăm sông

Đạo tràng thành lập tây đông

Độ cho bá tánh hiểu thông đạo thiền

Nhớ thầy nhớ nụ cười hiền

Nhớ nét hoan hỷ kết duyên xa gần.

Đưa người thoát chốn mê tân

Dạy người biết nẻo thoát thân luân hồi

Nay Thầy đã vắng bóng rồi

Chúng con ghi nhớ những lời Thầy khuyên:

Con muốn tu thì chi chi nhịn hết

Nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ôi,

Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi

Mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác.

Con nhịn mãi, dầu thân con có thác

Thác thân con, nhưng tâm được nhẹ nhàng

Thác thân con, nhưng tâm được bình an

Bằng con đọa, Thầy nguyện ra chịu thế ”.

Tâm đại bi phát ra lời hoằng thệ

Trọn một đời Ngài nhập thế độ sanh

Đến khi quả mãn công thành

Xả thân tứ đại, nêu danh sử vàng

Đây Giáo hội, đây Đạo tràng

Đây tòa Phạm vũ, đây Đoàn hậu nhân

Cúi đầu tưởng niệm thâm ân

Nguyện cầu linh giác ứng thân ta bà

Tiếp tục hạnh nguyện độ tha

Viên thành hạnh giác liên tòa an ngôi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: