CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

40 năm dòng sử ngọc

40 NĂM DÒNG SỬ NGỌC

I

Bốn ngàn năm bốn mươi năm

Rưng rưng suối ngọc lệ trầm ngàn sau

Người về ru giấc chiêm bao

Mẹ ơi! Mẹ hỡi! dạt dào mây bay

Con về tìm dấu Như Lai

Hai ngàn năm nối gót hài thiên thu

Hai ngàn năm tiếng mẹ ru

Hai ngàn năm hạt vô ưu tỏa trầm

Hai ngàn năm ánh trăng rằm

Mẹ ru con ngủ ngàn năm ngút ngàn.

II

Mẹ về giấc ngủ sen vàng

Long lanh lóng lánh mơ màng trăng thiêng

Tiếng chuông, tiếng mõ nhiệm huyền

Pháp âm đồng vọng lời hiền ngân nga

Người về tỉnh giấc ru xa

Người đi hòa điệu chim ca gọi đàn

Tăng Ni, Phật tử đạo tràng

Ngày xưa đọng lại hàng hàng ngày nay

Sớm, trưa, chiều tối sương mai…

Lời kinh tiếng kệ ngân dài hoàng hôn.

III

Thường lạc ngã tịnh Linh Sơn

Mười năm tỉnh giấc mộng hồn tử sinh

Hai mươi năm kết hữu tình

Quốc độ phương xứ tâm linh gọi mời

Bắc Nam chữ “S” mỉm cười

Rồng tiên con cháu tuyệt vời nghĩa ân

Hùng Vương Hồng Lạc  Long Quân

Âu Cơ sữa mẹ suối thần trăm con

Ba mươi năm bước chân son

Phật tâm, Phật tánh dấu mòn xưa sau.

IV

Bốn mươi năm hiển tâm giao

Trung ương giáo phẩm mật đào Tổ tiên

Tỉnh – Thành kết nối mối giềng

Quốc độ lục thập linh kiềng ba chân

Tăng Ni Phật tử tinh cần

Hai mươi ngàn tự… phong trần nắng mưa

Năm chục ngàn… ánh trăng thưa

Ngày đêm mật hạnh tam thừa đến đi.

Tứ vô sanh nhẫn Từ bi

Tứ thập niên tựu… lưu ly quang thiền.

 Thanh Tịnh am, 7/11/2021

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: