CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tác từ ý kinh Ví dụ tấm vải

vdutamvai

Tấm vải dơ bẩn nhuộm màu

Màu nào cũng xấu, ôi chao khó nhìn

Cũng vậy, tâm ý tánh tình

Nhiễm ô phiền não thì sinh cõi hèn.

 

Tấm vải không còn lấm lem

Nhuộm màu đẹp đẽ đáng khen dễ nhìn

Cũng vậy, tâm ý tánh tình

Không còn phiền não thì sinh cõi hiền.

 

Làm người sống cõi thượng thiên

Cõi trần mà cũng cõi thiền ngay đây.

---------------------------------------------------------------------

16 CẤU UẾ CỦA TÂM

Covetousness tà tham

Ill-will sân hận, lẫn xan avarice

Anger tức giận đỏ gay

Fraud là hư ngụy, thù dai revenge

Conceit mạn, arrogance kiêu

Negligence phóng dật, nuông chiều indulgence

Cấp tháo là presumption

Deceit man trá, contempt khinh thường

Envy tật đố thua hơn

Pride là quá mạn, ương ương obstinacy

Domineering attitude lắm khi

Đó là não hại tức thì tránh xa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: