CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kệ khải hoàn

Trải bao nhiêu kiếp luân hồi

Ta đi đi mãi tìm hoài không ra

Ai là người thợ cất nhà?

Dựng nên kiếp sống, tạo ra cuộc đời.

Hỡi này người thợ kia ơi!

Ta vừa tìm gặp được ngươi đây mà.

Từ nay ngươi khỏi cất nhà,

Những sườn cùng nóc ta đà phá tan.

Như Lai đã chứng Niết-bàn

Tận trừ ái dục vào hàng Vô sanh.

            

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: