CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Không dối trá

 Phỏng theo lời dạy Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá

 

Sống đời ai cũng ước ao

Nhân cách cao thượng vui trau tâm hiền

Người không xem giới là miền

Thói đời dẫn lối não phiền nơi nơi

Bon chen tạo vốn lẫn lời

Lòng người phiêu bạt gọi mời tối tăm

Nghiệp đời như thể tơ tằm

Bao giờ mới thoát hồng trần rối ren

Tháng ngày chịu cảnh thấp hèn

Cả đời cơ cực chuyên cần không ra

Niềm tin ai cũng lánh xa

Bóng hình mới hiện thì là tai ương

Dối người mưu lợi rộn đường

Tìm đủ mọi cách người vương lụy hình

Để người gánh chịu oan tình

Tương sinh tương báo nghiệp mình đeo mang

Dối người nhân quả không màng

Duyên đời tính lợi, thuận đàng phải theo

Để rồi nhân quả đã gieo

Tai bay họa gởi đìu hiu cuộc đời

Ai người thói xấu là nơi

Mang vào cảm thấy bồi hồi trong tâm

Một mình một bóng âm thầm

Quả đời là cảnh nghiệp trầm nặng thêm

Lời Phật dạy, tỉnh xét xem

Bởi nhân quả xấu dời đem khổ sầu

Dối trá là tội hàng đầu

Đạo đức xa lánh, lo âu phập phồng

Ai người muốn sửa nghiệp lòng

Tập lời ái ngữ lời lành lời hay

Lời nói thì phải chỉ bày

Thực lòng muốn nói, nơi này phước sanh

Nói lời mong muốn độ thành

Độ người độ tận chung quanh an hòa

Thường năng tránh lời qua loa

Nói lời chánh ngữ đậm đà yêu thương

Lời nói mở kết con đường

Năm giới vâng giữ về nương một lòng

Lâu ngày tâm dạ siêng bòn

Tập lâu quen tánh tâm hồn hóa khôn

Thời thời cần mẫn chăm non

Tập cho thấu rõ lòng tròn tâm minh

Ai người muốn cậy tới mình

Được người tin tưởng trao tình mến yêu

Cõi tâm linh vốn biết nhiều

Con người sống , biết nghĩ điều cao xa

Cảm thông cũng một lời ra

Thanh cao cũng tại lời là yêu thương

Bên nhau học hỏi về nương

Từ bi là gốc người thường cảm thông

Nhận biết thói xấu sửa lòng

Là trang thượng thiện lập dòng thanh cao

Mới là đáng bậc anh hào

Tấm lòng chánh trực thanh cao hơn người

Ai ơi đạo đức cao vời

Trao đời tốt đẹp nói lời thực ngay

Đức chân thực quả quí thay

Tạo nên hạnh phúc cao dày yên vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: