CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Không tự đại

Phỏng theo lời dạy: “Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại”.

 

Phật dạy một pháp luyện tâm

Khiêm cung nhẫn nại chuyên cần cho ta

Tâm người tự đại hóa ra

Duyên đời khởi niệm họa là khó phân

Tự đại ngộ nhận sai lầm

Tưởng rằng ta đã giỏi thâm hơn người

Lầm rằng ta đã vẹn mười

Hóa ra bao cảnh người cười kẻ chê

Xưa nay ai được vẹn bề

Bao người có được đi về thong dong

Chuyện đời từng trải mới thông

Thì ta mới thấy khó mong vẹn mười

Chấp rằng cái thấy là nơi

Nghiệp người mỗi khác duyên đời thấp cao

Xây thêm nên những lớp rào

Trùng trùng điệp điệp ước ao vô chừng

Nhân tự đại không đặng dừng

Tổn hao âm đức không ngừng nơi tâm

Ai người tự đại sai lầm

Nhân đời tạo quả tự tầm khổ đau

Ngộ nhận hóa những lo âu

Bồi thêm nhân xấu lòng sầu đa mang

Cõi tâm không chính con đàng

Thiện hữu xa lánh tâm mình nơi đây

Làm sao học được điều hay

Bao giờ mới được ngự đài Liên Hoa

Nhân tự đại quả hại xa

Khi mang lên mặc ngở là tốt hay

Làm nên bao chuyện khôi hài

Khua môi, múa mép ra tài tự cao

Đời sống quả thật ôi chao!

Núi cao lại có núi cao dặm trường

Hồng trần là chốn tạm nương

Tường tận suy nghĩ coi dường nên chăng!

Phật khuyên đệ tử lời rằng

Khiêm cung học hỏi thân tâm an hòa

Đạo lòng ai biết nhìn xa

Cầu thầy cầu bạn cõi là sẻ chia

Đừng vì ích kỷ trau tria

Quên mình học hỏi mới lìa tư riêng

Ai xem tự đại là miền

Nghiệp dữ gieo tạo liên miên tìm hoài

Gương xưa Phật đã chỉ bày

Noi theo chánh pháp về xây bảo tòa

Lòng khiêm cung đức thấy xa

Tâm thường rỗng phá tan thành trì.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: