CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kính tưởng niệm Hòa thượng Giác Đăng

KÍNH TƯỞNG NIỆM

Hòa thượng Giác Đăng

( 1944-2011)

Miền Trung non núi chập chùng

Mênh mông biển cả khôn cùng lời ca

Bao đời gắng bó ông cha

Phú Châu làng, vốn ngọc ngà trời ban

Xã Hành Đức, “ Đức Vi Tiên ”

Nghĩa Hành huyện, bao Sĩ hiền xuất thân

Quảng Ngãi, bủa rộng lòng nhân

Thiên thời, địa lợi, con dân hiền hòa

Tiếng thơm họ Võ gần xa

Võ Dư thân phụ đậm đà chân quê

Hiền hòa tích đức mải mê

Nguyễn Thị Dư, mẹ vẹn bề công, dung,…

Ông bà kết nối duyên cùng

Hạ sanh được sáu người con ngoan hiền

Ngài là nam tử đầu tiên 

Võ Luân nguyện chuyển nghiệp duyên bao đời

Tiểu học xuất chúng rạng ngời

Hiếu thảo lễ phép mọi người mến thương

Tới lui Tam bảo đạo trường

Nhân quả, phước đức, vô thường, dồi trau

Kệ kinh, trai thực,… xưa sau

Đời sống Phạm hạnh thuộc làu kiếp xưa

Tăng thân quý trọng mến ưa

Nhân duyên xuất thế  đã đưa đến rồi

Vu Lan Ất Tỵ đúng thời 

Đức Thầy tiếp độ những người hữu duyên

Từ ngày nương chốn cửa thiền

Công phu công quả não phiền nhẹ vơi

Oai nghi, hạnh kiểm, ngọ thời,

Giới luật, kinh kệ, …vâng lời dạy khuyên

Bính Ngọ lễ Tổ thường niên (1966)

Ngọc Quang tịnh xá Thầy truyền bát y

Giác Đăng pháp hiệu sa-di

Ngọn đèn trí huệ ngại gì đêm thâu

Chơn lý tỏa sáng đạo mầu

Bởi lời huyền ký mai sau soi đường

Trang nghiêm tinh tấn làm gương

Ngọc Bảo Tăng chúng bốn phương tựu về

Duyên khởi giải cứu Thanh-đề

Đại lễ Tự tứ nương nhờ hồng ân

Đức Thầy nhiếp hóa lực thần

 Từ bi đức độ ân cần truyền trao

Tỳ-kheo giới phẩm được vào (Canh Tuất, 1970 )

Đại hùng đại lực hóa hoằng du phương

Nhà sư Khất sĩ độ đường

Hành Tứ y pháp con đường Phật xưa

Miền Đông, Tây, Nam, nắng mưa

Cao nguyên, Duyên hải,… lạnh vừa nứt da

Gian nan Ngài đã vượt qua

Lý Sơn phát nguyện đảo xa hoằng truyền  (1975 )

Bình minh khất thực hóa duyên

Hoàng hôn tĩnh tọa tham thiền hang sâu

Ngọc Đức chứng tích nhiệm mầu

Hang sâu tu luyện thuở đầu còn đây

Biển còn lưu dấu quý thầy

Xuất thần khi nước hải triều dâng trôi

Nhà sư vẫn vững chãi ngồi

Người xưa cảnh đó bồi hồi viếng thăm

Rời Ngọc Đức, Mậu Ngọ năm  (1978)

Thất Sơn huyền bí xa xăm tu trì

Mười năm phất phới huỳnh y

Để rồi đọng lại những vị chân sư

Cảm duyên đức độ hiền từ

Cánh chim ngược gió khứ lai phiêu bồng

Kỷ Tỵ trụ xứ Ngọc Tòng (1989)

Nêu cao gương hạnh tông phong giáo đoàn

Giám luật khảo giới chu toàn

Tam sư thất chứng đạo tròn đức chơn

Quý Dậu hạnh nguyện tha nhân (1993)

Nha Trang chuyển hóa biển trần bình an

Ngọc Pháp còn mãi âm vang

Kinh tụng, pháp giảng, muôn ngàn thiện nhân

Cảm hóa Phật tử xa gần

Tăng, tín hiệp lực Mậu Dần trùng tu (1998)

Chánh điện, tăng xá, nhà trù,…

Bốn năm kiến thiết chỉnh chu đạo tràng

Đức tài phẩm hạnh nghiêm trang

Giáo phẩm hệ phái sáu đoàn tôn vinh (1997)

Hòa thượng gắn kết thâm tình

Chung lo Phật sự hình thành các ban

Kiến thiết Tam bảo đạo tràng

Tăng, Ni du học muôn ngàn khắp nơi…

Từ bi cứu khổ độ đời

Giáo hội suy cử làm người tiên phong

Đệ nhất Phó Trưởng giáo đoàn  (2005)

Chí nguyện rộng lớn sắc son Tổ, Thầy

Khánh Hòa trị sự đắp xây 

Mười bốn năm chẵn (1997-2011) chung tay kiện toàn

Đạo Phật, nhờ giới sống còn

Sách tấn Tăng chúng giữ tròn luật nghi

Sanh, già, bệnh, tử, ngại gì

Tứ đại, tan hợp, đến đi, vô thường

Ta bà cõi tạm hoằng dương

Tây phương Cực lạc chơn thường tâm linh

Tân Mão từ giã đệ huynh  (2- 02 -2011)

Tăng, Ni, Phật tử đăng trình quy Tây

Mùng hai tháng Mão tiễn Thầy

Sáu tám năm thoảng mây bay cõi trần

Pháp mầu rưới khắp chúng nhân

Bốn mốt hạ lạp hiến dâng đạo đời  

Gương Ngài tỏa sáng muôn nơi

Ngọc Pháp lưu dấu ơn Người trùng hưng

Phát huy ánh đạo không ngừng

Để rồi mai hậu tán xưng tôn thờ

Cảm niệm mộc mạc vần thơ

Kính dâng Hòa thượng con khờ phương xa

Khi còn nương ở quê nhà

Ngài là pháp vị đậm đà trong con.

 

Thành kính cúng dâng đến Giác linh Hòa thượng

Nhân ngày tưởng niệm 12 năm Hòa thượng viên tịch.

Giác An Tịnh Xá Mùng 2-02-Qúy Mão 2023

              Tỳ kheo Giác Châu

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: