CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm

Cái tâm ấy thật không cùng không tận,

Là cội nguồn gốc rễ của chúng sanh.

Cũng ví như trang giấy trắng thiện lành,

Dơ hay sạch đều do tâm hiển hiện.

Trong cuộc sống dương trần đầy vạn biến,

Hãy vươn lên về chính bản tâm mình.

Cho đạo đời thơm đẹp sắc hoa xinh,

Xa lánh hẳn những mê lầm điên đảo.

Học tánh Phật trau rèn trong cõi đạo,

Cho tâm lành phát triển sắc hương thiêng.

Đuốc Chân Như soi sáng phủ đường thiền,

Cho thật tính quay về cùng bản thể.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: