CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trở ngại bản ngã

(Phỏng theo theo lời dạy “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”)

Thân người tập hợp duyên sinh

Từ trong năm uẩn hình thành có ra

Ngộ nhận bản ngã là ta

Nhân sinh có cảnh chánh, tà, khổ, vui

Bởi lòng không rõ mà thôi

Tạo bao lầm lỡ nơi nơi bên mình

Nghiệp sinh ra như bóng hình

Nhiều đời nhiều kiếp duyên tình có ra

Nào cha nào mẹ nào ta

Theo nhân theo quả có ra Thánh- Phàm

Vô mình dẫn lối không nhàm

Để rồi phải chịu thân tâm hành hà

Nghiệp về gây gió lại qua

Ngộ nhận bản ngã chánh tà khó phân

Do vì tham ái rộn ràng

Sân hận ích kỷ, dạ tầm vấn vương

Si mê cố chấp khôn lường

Trí thiếu hiểu biết khó tường quả nhân

Đạo tâm chẳng thấu xa gần

Bao lần lầm lỡ tạo nhân không lành

Gây ra bao nghiệp chung quanh

Dây oan cũng tại từ mình mà ra

Lòng nặng nề bởi chấp ta

Gánh đời trĩu nặng nhân là cách chia

Người buồn nhân ấy sao kia

Đã hiểu nhân quả, trau tria không lành

Nghiệp đời cứ thế tương sanh

Nhân nhân quả quả đua tranh không ngừng

Phật khuyên tỉnh giác mà dừng

Nếu ai thấu hiểu vui mừng chuyển tâm

Bản ngã là sợi chỉ mành

Là nhân xuyên suốt duyên trần nhục vinh

Bản ngã sợi chỉ rối tinh

Làm hại nhân cách người mình nơi nơi

Bản ngã giả hợp mà thôi

Mà sao bao kẻ đứng ngồi không yên

Hạnh phúc đâu chỉ tư riêng

Nếu là có được đức hiền nơi nơi

Khéo tu tùy thuận duyên đời

Lập nên cõi sống có người có ta

Vui lòng trả nghiệp cho qua

Khoan dung độ lượng lối là yên vui

Cùng vui nối bước trang đời

Thái bình hưng thạnh khắp nơi an hòa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: