CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ẩm trà

Nâng chén lên ta cạn một ân tình

Trà thơm từ hạt nước uy linh

Một chung thấm đượm mười phương cõi

Đọng giữa ta-bà sen tâm giao

Này tri âm,

Hãy là gió, là mây, là thinh không giữa muôn trùng tuế nguyệt

Làm giọt sương sa ban rải vô biên

Trong sanh tử hãy rong chơi miền sanh tử

Cố lên nào, thôi đoạn tận nhị nguyên

Ta còn đến, còn đi, còn hát mãi khúc ca,

Giữa bầu không, giữa muôn trùng hoa lá

Sánh bên nhau mỗi con đường Chánh quả

Nhận ra nhau bậc phạm hạnh chốn ta-bà.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: