CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ân sư

        Chúng con xin tri ân Sư!

Giữa dòng chìm nổi tử – sinh

Áng mây tan – hợp, u – minh bao đời

Phật duyên lắm lúc đầy – vơi:

Có khi lặn ngụp giữa trời si mê,

Lại khi nẻo Phật nương về,

Hết say lại tỉnh cơn mê luân hồi.

Biết rằng ngày tháng bềnh trôi

Gặp duyên tương ngộ, để rồi biệt ly

Vẫn xin lạy tạ những gì

Buổi chiều hôm ấy diệu kỳ đạo quang

Buổi chiều có gió thênh thang

Có mây thong thả, có bàng bạc mưa

Có lời Sư – cỗ Pháp thừa

Chở con qua phút gió mưa lòng mình

Sư cười tỏa rạng từ minh

Mắt Sư hiền ái yên bình Đạo tâm

Lời Sư – Đạo Pháp diệu thâm

Con nghe tựa những trăm năm vọng về

Vọng từ bao kiếp mỏi mê

Rùa mù tìm bọng cây về tựa nương

Vọng từ sáu tiếng thân thương

A Di Đà gọi lên đường lìa mê

Vọng từ bao cõi đi về

Vẫn luôn có Phật cận kề nơi tim

Bên Sư ba tiếng yên hiền

Vĩnh Tràng cổ tự tựa miền Như Lai

Mang theo bước tiếp đời dài

Ba giờ quý báu gieo hoài ruộng tâm

Phật mầm cố dưỡng, gắng chăm

Hành trang Đạo pháp thậm thâm nghiệp mình

Tri ân ba tiếng duyên sinh

Mưa khai hoa cỏ, Sư sinh Pháp lành

Nguyện Sư sức khỏe tinh anh

Hoằng khai Đạo pháp mát lành ân Sư!

Chùa Vĩnh Tràng – chiều 29.9.2019

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: