CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Anh nhi tâm

 Trời cao và đất rộng

Lạc lõng giữa không cùng

Vô thuỷ và vô chung

Bao lần ta đã đến

Hỡi loài người thương mến

Sanh tử chỉ giấc mơ

Xin giữ tâm trẻ thơ

Yêu thương đừng thù hận

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: