CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bảo tháp Ôn Già Lam

Kính dâng Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ
Tưởng niệm 35 năm ngày Ôn viên tịch (1984-2019)

Ngày xưa Ôn vào Nam

Bóng từ đóa Ưu-đàm

Từng bước hiền nhẹ lắng

Nụ cười hiền khai tâm

 

Tiếng Ôn thanh thoát dịu

Lời Ôn chan chứa tình

Phạm âm lung linh chiếu

Sức sống ngàn yêu thương

 

Ôn ấn pháp công phu

Quảng Hương Già Lam tụ

Tăng thân văn tư tu

Luật luận hiển kinh thư

 

Giáo dục… tâm hạnh nguyện

Hoằng pháp… đức bi từ

Tài chánh… hộ pháp vụ

Tinh tấn hóa điều nhu

 

Tháng năm vô sanh nhẫn

Bốn tám nguyện ba-la

Miệt mài an lạc định

Trượng phu vượt thiên ma

 

Tuệ giác luôn tăng thượng

Đạo lành lợi tha nhân

Viện trưởng Viện Hóa đạo

Gương Vạn Hạnh độ trần

 

Đất nước ngày hòa bình

Hân hoan khắp quần sinh

Tăng Ni ba miền hội

Trưởng ban thống đạo tình

 

Chín tổ chức, hệ phái

Giáo phẩm trăm sáu lăm

Quán Sứ tòng lâm khải

Nhiệm mầu tỏa thậm thâm

 

Thỉnh Ôn ngôi Chủ tịch

Nhiệm kỳ đầu thắng tâm

Hành trạng Ôn ấn tích

Dấu son vàng… sử trầm

 

Từ tám mốt, tám tư

Ba năm tròn nguyện lớn

Nam-mô A Di Đà

Bồ-tát ngự Linh Sơn

 

Tháp bảo Ôn bình dị

Tháp bảo Ôn uy nghiêm

Tháp bảo Ôn tịnh xứ

Tháp bảo Ôn hạo nhiên!

 

Ba lăm năm kính nhớ

Tình Ôn đẹp vô ưu

Ba lăm năm phù trợ

Tình người lắng… thiên thu!

Quảng Hương Già Lam, ngày 1-3-Kỷ Hợi (2019)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: