CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bến đời

Thu tĩnh lặng nhẹ nhàng hơi thở

Lá thương cành chẳng nỡ lìa xa

Dải mây níu cảnh chiều tà

Nghiêng mành liễu rủ hằng nga vén mùng

In dáng ngọc trải cùng non nước

Ta khẽ khàng nhịp bước vào thu

Thoảng nghe một tiếng chim gù

Mà hoang hoải nhớ lời du mặn mà

Đây nghĩa mẹ bao la trời bể

Núi vợi vời như thể tình cha

Cánh cò bay lả bay la

Sắc xuân gửi lại tóc bà điểm sương

Đi vạn nẻo trăm đường luôn nhớ

Quê hương mình gắn ở trong tim

Dù cho bảy nổi ba chìm

Cao sang mấy độ thì chim vẫn về

Cha mẹ dẫu chân quê bùn lấm

Chữ sinh thành khắc đậm nào phai

Kể như huệ búp liên đài

Thảo thơm đón đợi ánh mai rực hồng

Vu lan đến cài bông màu đỏ

Thì con còn chốn đỗ thuyền neo

Đừng chê cha khó mẹ nghèo

Trắng hoa trên ngực gieo neo bến đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: