CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bến giác

Cầu qua bờ giác còn đây,

Sông Liên nước đổ đêm ngày còn đâu ?

Nắng mưa bãi cát trắng màu,

Thương hoài chiếc bát xưa sau ngược dòng !

Tượng Đầu ơi, có còn không?

Chuyện xưa lưu mãi mênh mông đất trời !

Về đây thương kính đầy vơi,

Tiếc cho con đã một thời đi hoang !

Cội Bồ-đề da mồi loang,

Kim Cang toà quý vết son vĩnh hằng.

Rêu phong tường tháp bao năm,

Vẫn uy nghiêm dẫu thăng trầm nhân duyên.

Quan san nghiệp chướng triền miên,

Con về dẫu muộn vẫn yên ấm lòng.

Về đây cho thoả ước mong,

Sông mê bao thuở đã trong lại rồi.

Dù rằng bến Giác ngàn khơi,

Trong con có Phật đời đời sao quên.

Đêm nay thức trọn bình yên,

Cha truyền hơi ấm, não phiền còn đâu.

Thở trong ánh sáng nhiệm mầu,

Bên bờ Giác ngạn hồi đầu chân tâm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: