CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cần tu

 

Ngày mai đây con được bước đến trường,

Lòng bỡ ngỡ với nhiều e ấp lạ.

Tâm phấn khởi nỗi mừng vui rộn rã,

Niềm hân hoan chờ đợi đã bao ngày.

Được thấm nhuần ý tốt với lời hay,

Bậc Tôn Trưởng ban cho lời chân thật.

Đạo mầu nhiệm thâm sâu dường suối mát,

Chỉ đường tu cho con trẻ trở về.

Nương cửa từ rời cội gốc si mê,

Tâm quyết chí tu hành theo gót Phật.

Rèn hạnh nguyện với niềm tin chân chất,

Đạo mở đường soi lối chúng sanh đi.

Dù gian lao vững dạ quyết kiên trì,

Bền chí nguyện hướng về ngôi Tam Bảo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: