CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chăn trâu

1. Tìm Trâu

Vội vàng vạch cỏ kiếm tìm,

Nước sâu núi rộng đường thêm xa vời.

Tìm hoài chẳng thấy mệt nhoài,

Trên cây phong đỏ vang trời ve kêu.

01 timtrau

2. Thấy dấu

Dấu chân bến nước in đầy,

Băng rừng vạch cỏ thấy ngay bóng hình.

Mặc dù núi thẳm mênh mang,

Chân trời lỗ mũi rõ ràng đó thôi.

02 thaydau

3. Thấy trâu

Hoàng oanh ríu rít trên cành,

Gió hoà nắng ấm liễu xanh dịu dàng.

Thế mà không chỗ quay ngang,

Đầu sừng mờ mịt vẽ tranh khó thành.

03 duoctrau

4. Được trâu

Dùng thần thông bắt hắn ta,

Sức tâm hùng mạnh khó mà trị yên.

Lúc thì chạy thẳng cao nguyên,

Có khi nằm mãi ở miền khói mây.

04 chantrau

5. Chăn trâu

Dây roi nắm chặt chẳng rời,

Sợ rằng buông thả vào nơi bụi trần.

Chăm chăn giữ đến tinh thuần,

Buông dây trâu vẫn theo chân chủ mình.

05 thuanphuc

6. Cỡi trâu về nhà

Cỡi trâu thong thả về nhà,

Vi vu tiếng sáo tiễn đưa ráng chiều.

Mỗi lời mỗi nhịp chơi vơi,

Tri âm hà tất mở lời nói ra.

(Men theo đường lối quanh co,

Cỡi trâu thong thả về nhà nghỉ ngơi.

Thoáng nghe tiếng sáo tuyệt vời,

Buồn buồn như tiễn ráng trời hoàng hôn.

Mỗi câu mỗi nhịp hùng hồn,

Ngập tràn lòng khách trên đường hồi gia.

Tri âm đâu đợi nói ra,

Chỉ cần hiểu ý dầu xa cũng gần.)

06 coitrauvenha

7. Quên trâu còn người

Cỡi trâu về thẳng tới nhà,

Trâu không ta cũng thật là thảnh thơi.

Mặt trời ba thước lưng đồi,

Còn say mộng đẹp roi thời để bên.

07 quentrauconnguoi

8. Trâu người đều quên

Người, trâu, roi gậy đều không,

Trời xanh rộng lớn tín thông khó bày.

Lò hồng nung chảy tuyết ngay,

Đã là đến lúc hiệp vầy tổ tông.

08 dutcahai

9. Phản bổn hoàn nguyên

Phí công nguồn cũ trở về,

Sao bằng cứ thẳng chưa nghe thấy lời.

Trong am nào thấy vật gì,

Mênh mông mặt nước hoa kia cứ hồng.

10 trovenguoicoi

10. Buông tay vào chợ

Chân không bày ngực vào thành,

Bôi tro đất vẫn cười lành tận tai.

Thần tiên bí quyết phí hoài,

Cây khô cũng nở hoa tươi trên cành.

09 thongtayvaocho

(Các hình minh họa sưu tầm)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: