CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chánh trí tịnh nhàn

MaiThoTruyen

Tưởng niệm 44 năm ngày mất cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

(Rằm tháng 3/1973 – 2017)

Đạo đóa mai vàng lung linh

Tình thiêng còn đọng bóng hình thời gian

Tưởng tri Xá lợi nghiêm trang

Niệm người khai lập đạo tràng truyền lưu

Bốn năm, sáu, bảy… vô ưu

Mươi mười công hạnh thiên thu hương thiền

tu văn quả trường miên

Năm dài vô tận diệu huyền ngàn năm

Ngày tháng hằng hữu thậm thâm

Mất rồi lưu dấu tịch trầm phù sinh

trần lạc đạo sen quỳnh

phu thuần tánh tâm linh nhiệm mầu

Chánh tri kiến, nối nhịp cầu

Trí tuệ khai mở làu làu kinh văn

Mai, lan, cúc, trúc… thuyền trăng

Thọ như ý túc thường hằng long lanh

Truyền Pháp bảo… rạng thiên sanh

Một đời phụng hiến thiện lành thuần lương

Phật ân chiếu diệu soi đường

Tử tôn con cháu noi gương tài bồi

Hữu thắng duyên, đẹp xinh tươi

Công dày tích tụ mười mươi chu toàn

Thành ta bà điểm dấu son

Lập nơi thường trụ Linh Sơn thế trần

Hội tụ quyến thuộc thiên chân

Phật Vô Lượng Thọ, hóa thần độ sanh

Học làm người, chí cao thanh

Nam phương phúc địa tựu thành xưa sau

Việt siêu tam giới tâm giao

Chùa chiền hiển hóa sắc màu thiền quang

phiền não, trú tịnh nhàn

Lợi tha san sẻ khương an muôn loài

Tạp tư ý… lắng trần ai

Chí thành kính ngưỡng Như Lai một lòng

Từ bi hỷ xả thanh trong

Quang minh tự tại tịnh không Bồ-đề

Góp công sức, vượt bờ mê

Phần phước báu quả, lối về Tây thiên

Phụng thờ Tam bảo thượng huyền

Sự sự bi mẫn lâm tuyền mát trong

Hoằng thế gian… chuyển bụi hồng

Dương thới hưng thịnh Tiên Rồng thăng hoa

Chánh tín, thức trí Lăng Già

Pháp thân thường trụ thiền gia Niết-bàn.

Pháp viện Minh Đăng Quang, 19/2/ Đinh Dậu

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: