CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chấp nhận

Đừng trách đừng buồn đừng thở than

Đừng hờn đừng giận đừng ngỡ ngàng

Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái

Oán hận làm chi chuyện bẽ bàng

 

Sự đời sóng gió chuyện thường thôi

Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi

Chấp chứa trong lòng chi để khổ

Xả đi quá khứ việc xa xôi

 

Kém phước hết duyên vậy đó mà!

Tạo thêm duyên phước đừng lo xa

Đâu ai rảnh rỗi ban và giáng

Nghiệp quả chính mình nên nhận ra

 

Đủ duyên đủ phước đủ tài tình

Đủ đức đủ từ đủ trí minh

Tự tại thản nhiên chấp nhận hết

Khổ đau hạnh phúc tự nơi mình.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: