CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chiếc lá vô thường

Ngày nào mơn mởn trên cành

Âm thầm dâng hết màu xanh cho đời

Tháng ngày phe phẩy rong chơi

Lòng tự tại giữa đầy vơi thế trần.

Mặc cho sương gió phù vân

Nắng mưa, con tạo xoay vần có không

Cuối mùa hơi lạnh tàn đông

Đầy sân lá rụng, trống không đất trời.

Lá xanh nay đã già rồi

Thân tàn tạ, ý rã rời yêu thương

Chẳng còn gì để vấn vương

Úa vàng chiếc lá vô thường nhẹ rơi...

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: