CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chín bỏ làm mười

Ai ơi! Chín bỏ làm mười

Ấy là độ lượng, ấy người từ bi

Sống đời hơn thiệt mà chi

Sớm còn tối mất nghĩ suy nặng lòng.

 

Thế gian vạn sự đều không

Vào ra hơi thở một vòng tròn xoay

Trăm năm như hạt sương mai

Nắng lên tan biến hình hài mong manh.

 

Có gì đâu, kiếp tử sanh

Đến đi như bọt biển gành mê tân

Tập tu thoát tánh phàm nhân

Lấy hiền bỏ dữ tích phần thiên chân.

Chín bỏ làm mười báu thân

Ấy là quả phúc, ấy nhân sang hiền

Lấy mười dung chín gieo duyên

Đời đời sáng đẹp như tiên giáng phàm.

 

Xưa nay trong cõi nhân hoàn

Người tu Phật… biết tìm đàng mà đi

Vượt qua vạn nẻo khổ nguy

Bằng tâm rộng mở, từ bi thương đời.

 

Hỷ xả chín bỏ làm mười

Chấp chi nhỏ nhặt tình người phù du

Một lòng giữ hạnh người tu

Sá chi câu nệ phàm phu vui buồn!

 

Tu là bỏ giận, ghét, thương

Xả tâm một chút, mười phương an bình

Nhịn nhường lưu lại thân tình

Thiệt thòi tự ngã, chúng sinh thỏa lòng.

 

Tu là gạn đục khơi trong

Ta người ngăn cách dòng sông ganh hiềm

Chín bỏ làm mười phúc duyên

Lấy mười dung chín hiện tiền nghĩa sâu.

 

Tu là giải thoát khổ sầu

Nghiệp xưa nên cởi, buộc vào trái oan?

Chín bỏ làm mười hân hoan

Lấy mười dung chín… đạo tràng an vui.

Chùa Phổ Quang, 24/04/2011

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: