CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cho đời

Có những vần thơ vút lên tận trời xanh

Đưa hồn người vào mông lung, ảo tưởng

Có những vần thơ dịu dàng như làn gió thoảng

Thổi bồng bềnh mái tóc lẫn hương xưa

Có những vần thơ như đoàn quân nhạc

Dẫn muôn người vào cuộc tương sát tương tranh

Có những vần thơ dệt trời thơ mộng

Và thi nhân trầm mình tìm lại bóng giai nhân

Tôi chỉ muốn thơ tôi dịu dàng thơ dại

Vì thơ tôi vốn xuất phát tự đáy lòng

Nó không dệt những mảng phù du ảo ảnh

Ru con người quên cả bến thời gian

Tôi chỉ muốn thơ tôi như lỗ hổng nhỏ

Trên con tàu đang vượt sóng đại dương

Để tất cả mọi người đều cảnh tỉnh

Tình người đang thiếu vắng mọi nơi

Tôi muốn thơ tôi như đóm lửa nhỏ

Trong đám rơm khô chờ sẵn bắt mồi

Để tất cả mọi người giật mình lo sợ

            Vì Tham- sân- si đang cháy rực khắp phương trời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: