CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cho qua

Cho qua những chuyện buồn phiền

Nếu không thì khổ triền miên lâu dài

Cho qua lời nói trái tai

Nếu không nhớ mãi chấp hoài mệt thêm

Cho qua mọi sự khích hiềm

Nếu không sẽ khổ gì ghìm với nhau

Cho qua hết việc buồn đau

Nếu không thì trước hay sau cũng thù

Cho qua là biết cách tu

Nếu không xả bỏ thiên thu nhớ đời

Cho qua khỏe nhẹ thảnh thơi

Nếu không sao được mọi thời yên vui

Cho qua sự việc ngậm ngùi

Nếu không thì hãy chôn vùi thật sâu

Cho qua để khỏi đau sầu

Nếu không khổ lụy buồn rầu thê lương

Cho qua những cảnh đoạn trường

Nếu không cứ chấp vô phương thanh nhàn

Cho qua là sẽ bình an

Nếu không phải chịu đeo mang nặng nề

Cho qua hết mọi đam mê

Nếu không vướng bận khinh chê ưu phiền

Cho qua mọi chuyện sẽ yên

Nếu không khó được thuận duyên mọi điều.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: