CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chùm thơ Haiku

Trăng

Trăng,

Gió cát

Qua miền hư vô.             

 

The Moon          

Moon,

Wind sand

Through nothingness.

 

Giọt nước

Đêm, tịch liêu

Giọt nước rơi từng sợi  

Nằm một mình.

 

Drops

Night, solitary

Drops of water fall each fiber

Located alone.

 

Quỳnh hoa

Mưa âm ỉ

Quỳnh hoa trắng nụ

Vũ trụ tia hồng.

 

Quỳnh white

Rain smoldering

Quỳnh white flowers bloom

Infrared universe.

 

Nông dân

Nông dân thở

Bờ cỏ sạch trơn, mùa lúa chín

Sương lùn phùn.

 

Farmers

Farmers breathing

Coast clean grass, grain season

Dwarf drizzling mist.

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: