CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cội nguồn

Biết bao giờ ta trở lại chốn xưa

Đếm thời gian vỡ từ miền huyễn mộng

Ngắm hoàng hôn sương chiều buông lạc lõng

Cát bụi say nồng giấc ngủ ban sơ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: