CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Con đường hạnh phúc

Muốn đạt được hạnh phúc

Nhớ phải thường nghiêm minh

Định hướng cho riêng mình

Một pháp môn lý tưởng.

 

Nên nhất tâm một hướng

Khi hành động việc chi

Cần động não xét suy

Lợi đồng cho cả thảy.

 

Đi thẳng con đường ấy

Hành chánh niệm chuyên cần

Tránh huyên náo lăng xăng

Giữ hoài lòng yên lặng.

 

Tự thắng là tối thắng

Mới xứng người xuất ly

Theo hạnh nguyện từ bi

Xứng danh dòng Khất Sĩ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: