CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Con về với Phật

Con về với Phật, một chiều.

Hoa râm mái tóc, đời nhiều long đong.

Gió mưa gội rửa bụi trần.

Tâm con một thuở xoay vần nỗi đau.

Đường xưa mờ mịt nẻo về.

Trăng xưa, mây khuất, bộn bề tư lương.

 

Con về với Phật, một chiều.

Những lời Phật dạy, những điều nghĩa nhân.

Lòng từ thấm đẫm kinh văn.

Nỗi đau nhân thế, vơi dần tháng năm.

Thâm sâu Pháp bảo nhiệm mầu.

Nguyện thông Pháp học, nguyện trau Pháp hành.

 

Con về với Phật, một chiều.

Ngôi già lam ấy, bao điều thân thương.

Duyên xưa – gặp lại ân Sư.

Dây xưa gắn kết, chơn như  hiền hòa.

Dắt con từng bước qua

Lời Sư khai ngộ, con về bờ vui.

 

Con về với Phật, một chiều.

Tạ ơn tri ngộ, tạ nhiều hạnh duyên.

Chuông chiều gõ nhịp âm vang.

Lời kinh con đọc, mênh mang trong lòng.

Chắp tay, con biết nguyện cầu.

Búp sen dâng tặng, cúi đầu tri ân !

Tháng 11 năm Kỷ Hợi.                    

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: